Política de privacitat

Dades relatives al Responsable

Responsable Tractament

  • Entitat: CA D’ANTEMA – TOLO CIERCO, MARIA DOLORES
  • CIF de l’entitat: 78076375T
  • Direcció de l’entitat: CAMÍ DE LA VALL 7 – 25510 LA PLANA DE MONT-ROS (LLEIDA) MOLLERUSSA
  • Email de l’entitat: info@cadantema.com
  • Telèfon del Responsable del tractament: 682884050
  • Direcció email del Responsable del tractament: CONTACT@VESTIGIUMAPPS.COM

Finalitats

En compliment del que es disposa en el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, l’informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, en CA D’ANTEMA – TOLO CIERCO, MARIA DOLORES tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:

Enviament d’informació comercial de l’entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o altres
enviaments d’informació per correu electrònic sobre actuacions i serveis de l’empresa.
Informació procedent de Cookies

Termini de conservació de les dades

Les seves dades seran conservades per un termini d’1 any. En el cas que requereixi la seva eliminació de forma anticipada, sol·liciti’l mitjançant l’exercici del dret de supressió. Així mateix, les dades que per motius legals hagin de ser emmagatzemats durant un temps necessari per a complir normes específiques, seran bloquejats i únicament estaran a la disposició de l’autoritat pública corresponent.

Enviament d’informació comercial de l’entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o altres
enviaments d’informació per correu electrònic sobre actuacions i serveis de l’empresa.
Informació procedent de Cookies

Legitimació

La base legal per al tractament de les teves dades radica per:
Consentiment inequívoc

Destinataris

Les seves dades personals seran comunicades a tercers en els següents suposats:

No comparteixo les dades amb tercers.

Drets

Té dret a obtenir confirmació sobre si en CA D’ANTEMA – TOLO CIERCO, MARIA DOLORES estem tractant dades personals que el concerneixin, o no.

Així mateix, té dret d’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà exercir el dret d’oposició al tractament de les seves dades. CA D’ANTEMA – TOLO CIERCO, MARIA DOLORES deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.


Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: COMPLEX CAPARRELLA EDIFICI CEEI LLEIDA MODUL 2.1 – (25192) LLEIDA adjuntat una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordi facilitar la major informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la teva sol·licitud.

Finalment, l’informem que pot dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

Política de cookies

Per a conèixer les cookies que utilitzem en la nostra pàgina, recordi que pot accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaci política de cookies.

ca